[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้เขียน : นายอาลีฟ ปัตนกุล
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 265
Bookmark and Share


  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หากโรงเรียนใดประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หากโรงเรียนใดไม่เข้าร่วมประชุม จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว และหากการแข่งขันกีฬารายการใดไม่มีโรงเรียนสมัคร จะถือว่าไม่มีตัวแทนสังกัดในการแข่งขันรายการนั้นข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561 18 ธ.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 3 ธ.ค. 2561
      การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2561
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 ก.ย. 2561


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010