[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม


ผู้เขียน : น.ส.อาพร ศรีภักดี
18 ธ.ค. 2561
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2561
สช.จ.ปัตตานีได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2561 แล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
3 ธ.ค. 2561
สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยเหลือบุตร โรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่โอนวันที่ 3/12/61 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายอาลีฟ ปัตนกุล
16 พ.ย. 2561
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
25 ต.ค. 2561
สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยเหลือบุตร โรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี โอนวันที่ 25/10/61 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
28 ก.ย. 2561
สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี โอนวันที่ 26/9/61 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
18 ก.ค. 2561
สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยเหลือบุตรโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี โอนวันที่ 18/8/61 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
8 มิ.ย. 2561
สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
รายการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล โรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี วันที่โอนวันที่ 8/6/61 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.เจะกอลีเยาะ มะสาอิ
19 มี.ค. 2561
สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
รายการโอนเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 โอนวันที่ 16/03/61 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010