[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม


ผู้เขียน : นางสาวปาตีเม๊าะ มูนิ
27 ก.พ. 2561
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ขออนุญาตแจ้งโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดำเนินการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวปาตีเม๊าะ มูนิ
27 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ
ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓ ค่ายที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ใน ๔ สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ขีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเวทีการแข่งขันวิ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010