[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม


เรื่อง : การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เขียน : นางสาวนูรอัญชิมา สะมะแอ
วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 831
Bookmark and Share


ด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษา อาคารใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ข้างศาลากลางหลังเก่า) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดการแข่งขันวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ และกำหนดลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง ชั้น ๒ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปี MOE CUP 16 พ.ย. 2560
      การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 เม.ย. 2560


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010